Splošni pogoji

Splošni Pogoji za manualne obravnave v Studiu Daksis

1. Uvod

Ti splošni pogoji urejajo uporabo vseh obravnav, ki jih ponuja Studio Daksis (v nadaljevanju “Studio”). Z uporabo storitev Studia se strinjate s temi pogoji.

2. Storitve

Studio ponuja naslednje obravnave:

• Manualna obravnava (Emmett tehnika, MSTR obravnava brazgotin, refleksna masaža stopal)

• Obravnava z Algonix aparatom

• Masaže in sprostitvene tehnike

• Biotoplotna terapija

• Kineziotaping

• Namestitev TaoPatchev in CrossLinq obližev

3. Rezervacije in plačila

• Vse rezervacije morajo biti opravljene vsaj 24 ur vnaprej.

• Plačilo za obravnavo je potrebno opraviti ob zaključku storitve, razen če je dogovorjeno drugače.

• Studio sprejema plačila z bančnim nakazilom na poslovni račun ali gotovino.

4. Odpovedi in vračila

• Odpovedi, opravljene vsaj 12 ur pred dogovorjenim terminom, so upravičene do celotnega vračila.

• Odpovedi, opravljene manj kot 12 ur pred terminom, niso upravičene do vračila, razen v izjemnih primerih po presoji Studia.

• Če uporabnik zamuja na termin več kot 15 minut, si Studio pridržuje pravico do odpovedi termina brez vračila plačila.

5. Uporaba storitev

• Uporabniki morajo terapevta obvestiti o vseh zdravstvenih stanjih, ki bi lahko vplivala na obravnavo.

• Studio ne odgovarja za zaplete ali poškodbe, ki bi nastale zaradi nepopolnih ali netočnih informacij, ki jih posreduje uporabnik.

6. Pravice in dovoljenja

• Vse informacije, zbrane med obravnavo, so strogo zaupne in se uporabljajo izključno za namene terapije.

• Studio si pridržuje pravico do uporabe anonimnih podatkov za raziskovalne in izobraževalne namene.


7. Odgovornost

• Studio ne prevzema odgovornosti za osebne poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil terapevta.

• Studio ne odgovarja za izgubo ali krajo osebnih predmetov uporabnikov. 

8. Zdravstvena opozorila

• Uporabniki se morajo zavedati, da nobena terapija ni zagotovljeno zdravilo in da se rezultati lahko razlikujejo.

• V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav se morajo uporabniki posvetovati s svojim zdravnikom pred začetkom obravnave.

9. Spremembe pogojev

• Studio si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te splošne pogoje.

• Spremembe bodo objavljene na uradni spletni strani Studia in bodo stopile v veljavo takoj po objavi.

10. Veljavna zakonodaja

• Ti splošni pogoji so urejeni in razlagani v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

11. Kontakt

Za vsa vprašanja ali pritožbe v zvezi s temi splošnimi pogoji se obrnite na:

Studio Daksis

Ziherlova 38, 1000 Ljubljana

041 516 718

dasahpeterlin@gmail.com